• Prosta Spółka Akcyjna

    Zasada surowości statutu a Prosta Spółka Akcyjna

    Zasada surowości statutu polega na znacznym ograniczeniu możliwości założycieli spółki w zakresie zmiany zapisów umowy spółki. Prawo narzuca umieszczenie w statucie wiele postanowień i regulacji które są obowiązujące. Taka zasada została zastosowana w przypadku spółek akcyjnych. Zasada ta nie ma…

  • Prosta Spółka Akcyjna

    Statut w prostej spółce akcyjnej

    W najbliższych miesiącach wielu przedsiębiorców podejmie kroki do rozpoczęcia prowadzenia firmy w postaci prostej spółki akcyjnej. Na co warto zwrócić uwagę? Czy obowiązkowy jest statut w prostej spółce akcyjnej? Czy obowiązuje zasada surowości statutu? Celem umożliwienia zakładania firmy w postaci…