Prosta Spółka Akcyjna

Zasada surowości statutu a Prosta Spółka Akcyjna

Zasada surowości statutu polega na znacznym ograniczeniu możliwości założycieli spółki w zakresie zmiany zapisów umowy spółki. Prawo narzuca umieszczenie w statucie wiele postanowień i regulacji które są obowiązujące. Taka zasada została zastosowana w przypadku spółek akcyjnych.

Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej. Umowa Prostej Spółki Akcyjnej może zostać sporządzona w formie tradycyjnej, dzięki temu można w niej umieścić dodatkowe, niestandardowe zapisy. W przypadku rejestracji P.S.A w systemie elektronicznym korzystając z gotowego wzorca umowy, to jak w przypadku innym spółek np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również nie można dodać własnych zapisów, można jedynie dokonać wyborów z narzuconych opcji w poszczególnych paragrafach umowy.