• Prosta Spółka Akcyjna

    Spółka kapitałowa

    Spółki kapitałowe należą do grona spółek prawa handlowego. Ich działalność głównie opiera się na kapitale (w porównaniu do spółek osobowych, w których najważniejsza jest relacja między wspólnikami). Ten rodzaj spółek może zostać założony w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Warto jednak…