• Prosta Spółka Akcyjna

    Prosta Spółka Akcyjna sprawozdanie z działalności

    Sprawozdanie z działalności stanowi raport zarządu, w którym wykazuje on dane dotyczące: sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, uzyskanych efektów pracy oraz czynników ryzyka i metod zabezpieczenia przed nimi. Dokument ten corocznie muszą składać m.in. spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki jawne i komandytowe,…