Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności stanowi raport zarządu, w którym wykazuje on dane dotyczące: sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, uzyskanych efektów pracy oraz czynników ryzyka i metod zabezpieczenia przed nimi.

Dokument ten corocznie muszą składać m.in. spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, gdyż reguluje to ustawa o rachunkowości.

Sprawozdania nie muszą składać mikro i małe jednostki pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawią informacje o nabyciu własnych akcji.