• Prosta Spółka Akcyjna

    Jak ułatwić proces rejestracji P.S.A.?

    Rejestracja prostej spółki akcyjnej – co robić aby było prościej? Rejestracja prostych spółek akcyjnych ( P.S.A.) przebiegać będzie analogicznie do rejestracji obecnie istniejących spółek. Założenie prostej spółki akcyjnej jest możliwe na dwa sposoby: elektronicznie lub w sposób tradycyjny. Ułatwić lub…

  • Prosta Spółka Akcyjna

    Reprezentacja P.S.A.

    Zgodnie z planem – Prosta Spółka Akcyjna pojawi się w polskiej gospodarce w marcu 2021 roku. W związku z tym coraz częściej potencjalni przedsiębiorcy interesują się owym zagadnieniem. Jednym z nich z pewnością jest kwestia reprezentacji P.S.A. na zewnątrz. Z…