• Prosta Spółka Akcyjna

    Umowa prostej spółki akcyjnej

    Prosta spółka akcyjna jest formą prawną przedsiębiorstwa, którego podstawowym założeniem są uproszczone zasady działania w porównaniu do spółki akcyjnej. Ta forma skierowana jest najczęściej do twórców startupów oraz nowych przedsiębiorstw. Konstrukcja prostej spółki akcyjnej zakłada uproszczenie niektórych procedur i mechanizmów:…