Prosta Spółka Akcyjna

Umowa prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest formą prawną przedsiębiorstwa, którego podstawowym założeniem są uproszczone zasady działania w porównaniu do spółki akcyjnej. Ta forma skierowana jest najczęściej do twórców startupów oraz nowych przedsiębiorstw.

Konstrukcja prostej spółki akcyjnej zakłada uproszczenie niektórych procedur i mechanizmów:
– minimalny kapitał akcyjny o wartości 1 zł
– swobodne kształtowanie struktury majątkowej firmy
– możliwość emitowania akcji bez wartości nominalnej
– możliwość wniesienia wkładu w postaci know-how, pracy i usług bez konieczności sporządzania wyceny

Prosta spółka akcyjna będzie mogła być utworzona przez jedną lub więcej osób.

Umowa spółki może zostać założona:
– w formie papierowej
– z wykorzystaniem wzorca elektronicznego

Prosta spółka akcyjna jest konstrukcją, która od jakiegoś czasu działa również w innych państwach europejskich.