• Prosta Spółka Akcyjna

    Identyfikacja akcjonariuszy w P.S.A.

    Wszelkiego rodzaju spółki giełdowe zyskały nowoczesne narzędzie, które umożliwi komunikację z akcjonariuszami. Także od 3 września mają oni możliwość identyfikowania swoich inwestorów z imienia oraz nazwiska, a także pozyskania ich danych teleadresowych. Wszystko to za sprawą implementacji dyrektywy o zachęcaniu…