Prosta Spółka Akcyjna

Czy prosta spółka akcyjna stanie się najpopularniejszą formą działalności w Polsce?

Celem wprowadzenia prostej spółki akcyjnej na rynek jest położenie dużego nacisku na nowe technologie, elastyczne formy kształtowania działalności oraz elektronizacje procedur związanych z prowadzeniem firmy.

Wzbudzające zainteresowanie zasady działania prostych spółek akcyjnych sprawiają, że coraz większa grupa przyszłych przedsiębiorców planuje założenie firmy w formie P.S.A.

Czy po wprowadzeniu jej na rynek stanie się najpopularniejsza w Polsce?
Jedna z największych korzyści związanych z założeniem prostej spółki akcyjnej jest fakt, że kapitał początkowy wynosi tylko 1 zł. Ta forma spółki nie wymaga więc gromadzenia wcześniej środków finansowych umożliwiających założenie własnej firmy. Warto zaznaczyć, że przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki, wbrew dotychczas obowiązującym zasadom, będzie mogło być prawo niezbywalne mające wartość majątkową lub świadczenie pracy.

Kolejną zaletą tej formy, która może uzasadniać przyszłą popularność P.S.A jest łatwość prowadzenia emisji nowych akcji spółki i rozporządzania tymi akcjami.
Wygodną opcją w prostej spółce akcyjnej będzie również kształtowanie organów spółki.

Przewiduje się, że prosta spółka akcyjna może być chętniej zakładania niż obecnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym powodem tego stwierdzenia jest to, że P.S.A ma zalety właściwe innym spółkom kapitałowym, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu sformalizowania zasad funkcjonowania organów spółki. Regulacja zasad funkcjonowania prostych spółek akcyjnych jest elastyczna oraz dobrze dostosowana do dynamiki i zasad komunikacji w gospodarce doby internetu.