Prosta Spółka Akcyjna

Jakie przywileje przysługują założycielom prostej spółki akcyjnej?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych założyciele prostej spółki akcyjnej mają możliwość uprzywilejowania emitowanych akcji. Istnieją trzy możliwości skorzystania z tego rozwiązania:

  • akcje uprzywilejowane co do prawa głosu
  • akcje uprzywilejowane co do dywidendy
  • akcje uprzywilejowane co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki

Warto jednak zaznaczyć, że to założyciele spółki sporządzający umowę decydują o tym w jaki sposób akcje zostaną uprzywilejowane.

Założyciele P.S.A. mogą również skorzystać z uprawnienia, zgodnie z którym każda kolejna emisja nowych akcji nie może naruszać określonego minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje uprzywilejowane w stosunku do ogólnej liczy głosów przypadających na wszystkie akcje spółki.

Istotne jest, że przepisy regulujące funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej na rynku pozwalają na elastyczne oraz dowolne kształtowanie uprawnień założycieli spółki.