Prosta Spółka Akcyjna

Przekształcenie JDG w prostą spółkę akcyjną

Wiele osób planujących otworzyć własny biznes decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie planowane zmiany w ramach Nowego Ładu sprawiają, że właściciele JDG szukają rozwiązań umożliwiających ominięcie im dodatkowego opodatkowania. Czy prosta spółka akcyjna okaże się właściwym rozwiązaniem?

Przekształcenie JDG w prostą spółkę akcyjną pozwala na zmianę formy prawnej przy jednoczesnym zachowaniu całego majątku, zobowiązań, zezwoleń czy też licencji. Przekształcenie umożliwia właścicielom firm zachowania ciągłości co wpływa na wiarygodność w oczach klientów, kontrahentów oraz inwestorów.

Procedura „Przekształcenie JDG w prostą spółkę akcyjną”:
– przygotowanie planu przekształcenia oraz odpowiedniej dokumentacji
– pozyskanie opinii biegłego rewidenta
– złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy
– stworzenie i podpisanie umowy spółki
– złożenie wnioski do KRS o rejestrację spółki
– złożenie wniosku o wykreślenie z CEIDG
– zawiadomienie urzędów, organów podatkowych oraz kontrahentów o zmianie formy prawnej działalności

Przekształcenie JDG w prostą spółkę akcyjną to skomplikowana procedura. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kadry specjalistów.