Prosta Spółka Akcyjna

Komunikacja elektroniczna w Prostej Spółce Akcyjnej

Ogromną zaletą nowej formy prawnej, która ma zacząć obowiązywać od marca 2021 roku jest elastyczność zasad działania oraz nowoczesne techniki zarządzania podmiotem. Przyszli przedsiębiorcy bardzo cenią sobie możliwość elektronicznej komunikacji w prostej spółce akcyjnej.

Ustawa wprowadzająca P.S.A na rynek przewiduje możliwość uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Mowa tutaj o takich rozwiązaniach jak m.in.:
– transmisja obrad Walnego Zgromadzenia
– dwustronna komunikacja, w ramach której akcjonariusze mają możliwość uczestniczenia w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
– wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Warto zaznaczyć, że komunikacja elektroniczna musi brać pod uwagę rzeczywisty czas odbywania się spotkań oraz obrad.

Istotne jest, że w początkowych etapach zakładania spółki należy zawrzeć w umowie odpowiedni zapis umożliwiający stosowanie środków komunikacji elektronicznej.