Prosta Spółka Akcyjna

Struktura majątkowa PSA

Prosta spółka akcyjna stanowi zupełnie nowy model formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce. Na jej potrzeby wykreowano nowe struktury majątkowe, z którymi dotychczas nie mieli do czynienia przedsiębiorcy prowadzący spółki kapitałowe. Zmodyfikowano struktury występujące w innych formach prawnych działalności, po to aby otworzyć się na potrzeby przedsiębiorców. Zrewolucjonizowało podjęcie “akcje” i “kapitał”, co w rezultacie spowodowało powstanie jednej z najbardziej korzystnych form prawnych.

Kapitał w prostej spółce akcyjnej obniżono to minimum, do symbolicznej złotówki i nie stanowi już funkcji gwarancyjnej. W umowie nie trzeba wskazywać kapitału akcyjnego. Uproszczona została procedura podwyższania i obniżania kapitału.

Akcje w prostej spółce akcyjnej nie mają wartości nominalnej i tym samym nie stanowią części kapitału akcyjnego. Ich suma nie musi więc odzwierciedlać wysokości kapitału. O uprawnieniach akcjonariuszy nadal decydują posiadane akcje, których emisja pozwala na dofinansowanie podmiotu.