• Prosta Spółka Akcyjna

    Struktura majątkowa PSA

    Prosta spółka akcyjna stanowi zupełnie nowy model formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce. Na jej potrzeby wykreowano nowe struktury majątkowe, z którymi dotychczas nie mieli do czynienia przedsiębiorcy prowadzący spółki kapitałowe. Zmodyfikowano struktury występujące w innych formach prawnych działalności, po…