Prosta Spółka Akcyjna

Uproszczone procedury dotyczące zmiany kapitału w prostej spółce akcyjnej

Dostępne informacje na temat rejestracji prostej spółki akcyjnej sprawiają, że wiele osób już zaplanowało sobie otworzenie firmy w postaci nowego typu spółki. Podmiot będzie można zarejestrować już od marca 2021 roku. Jednym z interesujących tematów są uproszczone procedury dotyczące zmiany kapitału w prostej spółce akcyjnej – o czym mowa?

Minimalny kapitał zakładowy na poziomie 1 zł wiąże się z ułatwionymi zasadami dotyczącymi zmian w kapitale zakładowym. Procedury dokonywania zmian będą znacznie uproszczone i mniej niż w innych spółkach sformalizowane.

Przepisy dotyczące funkcjonowania prostej spółki akcyjnej na rynku nie wymagają sformalizowanej procedury obniżenia lub podwyższenia kapitału akcyjnego.

Zmiany w kapitale zakładowym mogą nastąpi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w rejestrze.

Uproszczone procedury dotyczące zmiany kapitału w prostej spółce akcyjnej zachęcają coraz większa grupę przyszłych przedsiębiorców, którzy czekają na to, jak prosta spółka akcyjna będzie funkcjonować w praktyce.