Prosta Spółka Akcyjna

Dwa sposoby zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej

Rejestracja prostej spółki akcyjnej może zostać przeprowadzona przez jedną lub więcej osób. Podstawowy korkiem do założenia prostej spółki akcyjnej jest podpisanie umowy spółki.

Istnieją dwa sposoby zawarcia umowy Prostej Spółki Akcyjnej:

 1. w formie aktu notarialnego lub
 2. przy wykorzystaniu wzorca umowy, czyli poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenie umowy podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

Sposób zawarcia umowy powinien przybierać formę aktu notarialnego. Nie jest to jednak wymagane, w sytuacji gdy żaden z wkładów wnoszonych do spółki nie jest prawem zbywalnym– wtedy umowę można zawrzeć za pomocą wzorca umowy dostępnego w S24. Znajdujący się w systemie teleinformatycznym formularz stanowi podstawę do zawarcia umowy spółki sposobem drugim. Ważną kwestią jest fakt, iż umowa elektroniczna musi zostać podpisana przez wspólników przy pomocy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Zanim zostanie przeprowadzona rejestracja prostej spółki akcyjnej musi zostać przygotowana jej umowa.

Głównymi elementami umowy spółki, niezależnie od sposobu jej zawarcia są:

 • firma i siedziba spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • liczba, serie i numery akcji,
 • liczba akcji objętych przez poszczególnych akcjonariuszy,
 • cen emisji akcji – za akcje, na które wkłady mają zdolność bilansową,
 • przedmiot i wartość wkładów niepieniężnych mających zdolność bilansową, wraz z oznaczeniem, kto takie wkłady objął,
 • rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług, wraz ze wskazaniem osób, obejmujących za nie wkłady i ceną emisyjną akcji,
 • organy ustanowione w spółce,
 • liczba członków organów spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli został oznaczony.