Prosta Spółka Akcyjna

Czy rejestracja prostej spółki akcyjnej i spółki z o.o. wyglądają tak samo?

Rejestracja prostej spółki akcyjnej a rejestracja spółki z o.o.

Mająca niedługo pojawić się w użyciu Prosta spółka akcyjna to nowość, która może być szansą dla start-upów i młodych innowacyjnych przedsiębiorców.
Posiada ona wiele uproszczeń, a jednym z nich jest nieskomplikowany sposób rejestracji PSA.

Pomimo, że prosta spółka akcyjna od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie różniła się na wielu płaszczyznach to zakładanie obu tych spółek ma wiele podobieństw.

Prostą spółkę akcyjną podobnie jak spółkę z o.o. założyć można elektronicznie poprzez portal S24 w zaledwie jeden dzień. Różnicy nie ma także w sposobie pokrycia kapitału, ponieważ w obu przypadkach musi on być w formie pieniężnej. W PSA nie trzeba jednak wnosić wkładów przed rejestracją, tak jak w spółce z o.o.

Zarówno prosta spółka akcyjna jak i spółka z o.o. mogą także być zakładane u notariusza. Forma ta wymagana jest przy wniesieniu do spółki wkładów niepieniężnych.

W spółce z o.o. obowiązuje zasada surowości statutu, a w PSA już nie, dlatego mogą znaleźć się tam różne dodatkowe zapis.

Analogicznie do spółki z o.o. wygląda sprawa odpowiedzialności za zobowiązania PSA. Będzie ona działała, gdy egzekucja przeciwko spółce nie będzie skutkować.

Reasumując w prostej spółce wprowadzono kilka urozmaiceń, ale cały proces rejestracji przebiega niemalże identycznie co w spółce z o.o.