Prosta Spółka Akcyjna

Emisja akcji w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest nową formą prowadzenia działalności. Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań, które mają być bardziej przystępne dla młodego przedsiębiorcy. Jednym z nich jest emisja akcji. Polega ona na podwyższeniu kapitału spółki, aby było możliwe dalsze prowadzenie działalności. Aby prawidłowo przeprowadzić emisję akcji Prostej Spółki Akcyjnej należy wpisać to do rejestru przedsiębiorców, albowiem tylko wtedy można decydować o nowych akcjach. By objąć nowe akcje, należy zawrzeć umowę między spółką a akcjonariuszem. Głównym czynnikiem tutaj jest to, że to spółka proponuje potencjalnemu akcjonariuszowi objęcie akcji.

Emisję akcji można przeprowadzić w trzech wariantach:

  1. Następuje ona uchwała akcjonariuszy, bez zmian w umowie spółki
  2. Dokonuje jej zarząd
  3. Stanowi zmianę umowy spółki

 

Skuteczna emisja akcji powinna być zawarta w uchwale przedmiotowej. Powinna ona obejmować liczbę, serię i numery akcji; cenę, datę i terminy. 

Istotne w emisji akcji Prostej Spółki Akcyjnej jest to, że dotychczasowi akcjonariusze mają prawo do pierwszeństwa w objęciu nowej akcji.