Prosta Spółka Akcyjna

Kiedy będzie można zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Rejestracja prostej spółki akcyjnej – dla kogoRejestracja prostej spółki akcyjnej miała być możliwa już w marcu 2020 roku. Termin wejścia w życie nowego rodzaju spółki sporo się jednak odciągnie, a oczekiwana P.S.A. pojawi się w Polsce 1 marca 2021 r.

Entuzjazm związany z wejściem w życie prostej spółki akcyjnej w 2020 roku szybko został wystudzony. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co jest powodem przesunięcia terminu aż o rok.
Przeszkodę dla wejścia prostej spółki akcyjnej w życie stanowił brak odpowiedniej technologii oraz niedostosowanie systemów informatycznych Krajowego Rejestru Sądowego do nowej formy prowadzenia działalności.

Prosta Spółka Akcyjna będzie mocno zelektronizowana, system jej rejestracji, a także jej funkcjonowanie opiera się w większości na komunikatorach elektronicznych. Aby P.S.A. mogła rozpocząć działanie bez zarzutu konieczne jest dokonanie wielu zmian w systemach, którymi posługuje się KRS.

Do wyznaczonego terminu (1 marca 2021 r.), wszystko pod rozpoczęcie działalności pod postacią prostej spółki akcyjnej ma zostać opracowane i przygotowane. Jeśli zatem założenie spółki nie jest koniecznością, warto wstrzymać się z zakładaniem działalności i przeanalizować, co do zaoferowania będzie miała prosta spółka akcyjna z kapitałem 1 zł.