Prosta Spółka Akcyjna

Nadanie numeru NIP i REGON Prostej spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna ma być kolejnym rodzajem spółki kapitałowej, jednak ma ona działać na nieco innych zasadach.

PSA przeznaczona będzie dla nowych, innowacyjnych działalności, stąd też znaczne ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu tej oto spółki.

Pomimo bardzo uproszczonego procesu rejestracji, konieczne jest dopełnienie procedur takich, jak:

  • nadanie numeru REGON
  • nadanie numeru NIP(Numer Identyfikacji Podatkowej)

Dzięki zasadzie “jednego okienka” dopełnienia tych obowiązków odbywa się równocześnie ze składaniem wniosku o rejestrację spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzyskanie numeru REGON, czyli numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej jest konieczne do tego, aby działalność mogła kontaktować się z urzędami i instytucjami.

Jeśli chodzi o Numer Identyfikacji Podatkowej(NIP) to jest on wykorzystywany do regulowania różnego rodzaju zobowiązań podatkowych. Nadawany jest automatycznie po umieszczeniu działalności w Krajowej Ewidencji Podatkowej.

Numery REGON i NIP aktywne są od daty ich ujawnienia w rejestrze KRS, a obowiązek ich posiadania ma każda nowo-powstała Prosta Spółka Akcyjna.