Prosta Spółka Akcyjna

Rejestracja P.S.A. przez internet

Zawarcie Prostej Spółki Akcyjnej będzie możliwe w momencie zawarcia umowy spółki, a także ustanowienia organów i uzyskania wpisu do rejestru. 

Dla kogo PSA? Prosta Spółka Akcyjna została zaprojektowana z myślą o startupach, czyli firmach, które dopiero rozpoczynają swój biznes w obszarze nowych technologii. 

Umowa prostej spółki akcyjnej może zostać zawarta w formie aktu notarialnego lub elektronicznie za pomocą gotowego formularza udostępnionego w systemie elektronicznym. Skorzystania z formy elektronicznej jest możliwe w sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

E-rejestracja odbywa się znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnej formy. Przedsiębiorca może założyć spółkę online w ciągu 24 godzin. W przypadku tradycyjnej rejestracji nie ma możliwości założenia spółki w jedną dobę.