Prosta Spółka Akcyjna

Odpowiedzialność akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

Akcjonariusze w Prostej Spółce w organizacji odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości wniesionych wkładów za działania w jej imieniu – odpowiedzialność ta ustaje z chwilą zatwierdzenia czynności uchwałą akcjonariuszy.

Akcjonariusze w Prostej Spółce Akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jak to bywa z reguły w spółkach kapitałowych.

Akcjonariusze PSA odpowiadają:

  • za wywiązanie się ze swoich obowiązków które zostały określone w umowie spółki,
  • za brak wniesienia całości wkładu,
  • za zawyżenie wartości wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu),
  • za zwrot bezprawnie pobranej wypłaty.

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej w likwidacji na akcjonariuszu przejmującym (przejmuje on cały majątek spółki wraz z jej zobowiązaniami) ciąży odpowiedzialność za zaspokojenie reszty akcjonariuszy i wierzycieli PSA.