Prosta Spółka Akcyjna

Test bilansowy w PSA

Test bilansowy jest wykonywany w Prostej Spółce Akcyjnej w sytuacji, gdy akcjonariusze chcą wyliczyć limit kwoty, która może zostać przeznaczona do podziału między nich. Wszystkie wyliczenia mają zapewnić ochronę płynności finansowej w P.S.A., a tym samym zabezpieczyć wierzycieli spółki (spółka musi być w stanie terminowo regulować zobowiązania przez pół roku od tej wypłaty dla akcjonariuszy).

Kwota wypłaty nie może przekraczać sumy:

  • zysku za rok obrotowy,
  • niepodzielonych zysków z lat wcześniejszych,
  • kwoty z kapitału akcyjnego przeznaczonej do wypłaty dywidendy,
  • utworzonych kapitałów rezerwowych (mogących być przeznaczone na dywidendę).

Kwotę tą należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz  kwoty przeznaczone na kapitały rezerwowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rejestracji ora obsługi Prostej Spółki Akcyjnej.