Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna – forma wkładów na pokrycie akcji

W klasycznej spółce akcyjnej wkłady na pokrycie akcji mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Przy czym forma pieniężna musi spełniać ściśle określone wymogi. Takie prawo musi dać się wycenić, a zatem powinno prezentować określoną wartość majątkową, a także musi mieć zbywalny charakter. Najczęściej takim wkładem niepieniężnym jest własność przedsiębiorstwa, własność rzeczy ruchomej lub nieruchomości. 

W Prostej Spółce Akcyjnej pokrycie akcji też będzie możliwe, zarówno przy pomocy wkładu pieniężnego, jak i niepieniężnego. Poszerzono jednak katalog elementów, które mogą zostać uznane za wkład niepieniężny. Takim wkładem będą mogły zostać nawet prawa niezbywalne jak, chociażby autorskie prawa osobiste, a także świadczenie pracy.

Tak szerokie ujęcie zagadnienia wkładu w Prostej Spółce Akcyjnej jest spowodowane potrzebą otwarcia świata biznesu na tych początkujących przedsiębiorców, których jedynym posiadanym dobrem jest, na razie własna wiedza i praca. Rozwiązanie to sprawia, że akcjonariusze wnoszący do spółki jedynie wkłady niepieniężne, nie będą mieli mniejszej liczby uprawnień niż ci, którzy wnoszą wkłady pieniężne.